Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-09-1682

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1682" (15/03/1682); "halfmaerte 1683" (15/03/1683).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Beselare aan Leinart Verstraete filius Sanders, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Saelen en Pieter Boutten, dismeester van Zonnebeke, verklaren dat zij 600 roeden grond te Beselare [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62] in pacht hebben gegeven aan Leinart Verstraete filius Sanders, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 9 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij onders[chreuen] als dischmeesters van Sonnebeke Jan Saele[n] e[nde] Pieter boutten kenne[n] gheghe- uen te hebbe[n] in pachte het bouens[chreuen] lant [in de linkermarge: vj.C lants becelaere] aen Leinart v[er]straete f[ili]us sanders voor een termijn van ses achter eenuolghen[de] iaeren voor de so[m]me van neeghe[n] ponde[n] p[arisis] bij iaere suiuer ghelt laete[nde] te spachters ofte heurders laste tbetaele[n] van straet schouwijnghe[n] eerlicke rente[n] als oock andere rente[n] waermed[e] het lant belast is e[nde] quaemer eenighe oorlooghe excessiue laste[n] ende ruwijne[n] op te rijse[n] sal hebbe[n] volghens de ordinantie van

Gedeelte van

test
[voorkant]

[In de rechterbovenhoek: Pachtbrief van Sanders verstraete f[ili]us Pieter in becelaere]

va[nde] heere[n] va[nde] casselrie e[nde] sijne ghelders moderatie e[nde] het eerste iaer va[n] sijne pacht sal beghinne[n] halfmaerte 1682 e[nde] expireere[n] te halfmaerte 1683 het eerste iaer va[n] sijn pacht e[nde] soo voorts van iaere tot iaere tot expireere[n] van[den] pacht renuntieere[nde] tbeneficie van excussie e[nde] diuisie in teecken der waerheit hebbe[n] wij dit onderteeckent de[n] xiij [septem]ber 1682

Toorconde het marck van Leinaert verstraete