Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-05-1670

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Beselare aan Sanders Verstraete filius Pieter, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Anteunis Sijs en Pieter Rentij, dismeesters van de dis van Zonnebeke, verklaren dat zij 600 roeden land te Beselare in pacht hebben gegeven aan Sanders Verstraete filius Pieter, voor een termijn van 6 jaar en voor een jaarlijkse pachtsom van 8 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[soms zeer slecht leesbaar]

Kennelick zij ee[n] ijghelick dat in pachte ghegheeuen hebben Sanders verstraete f[ili]us pieter Anteunis sijs en[de] pieter Rentij als disch meesters van[de] aermen te Sonnebeke met consent van [...?]den de af[...?] heere pastoor eene partie van se[...?]hondert lants gheleeghe[n] te becelaere voor de so[m]me van acht ponde[n] p[arisis] bij Jaere[?] [...?] ghelt [...?] hem te betaelen alle lasten [...?] van straetschouwen eerlicke renten [...?]ten waermede het lant belast is en[de] dat voor een termijn van ses iaeren waervan het eerste vallen sal te betaelen haelfmaerte 1671 en[de] soo voorts van iaere tot te iaere tot het expireeren van[den] pacht renonchieren[de] tbeneficie van excussie en[de] diuisie in teecken der waerheit hebben wij neffens de[n] pachter deesen pachtbrief onderteeckent als dischmeesters den 1 mei 1670

Toorconde[n] Sanders verstraete f[ili]us pieter

Anteunis sijs

Pieter Rentij