Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven59

Algemene gegevens

Type: Kwitantie door Pieter Deboutte aan Jan Vermeers voor timmerwerk aan de hofstede van de dis van Zonnebeke, bewoond door Vermeers

Beschrijving: Pieter Deboutte, timmerman, verklaart dat hij van Jan Vermeersch de som van 1 pond 16 schelling ontving, voor een dag werk aan de hofstede die toebehoort aan de dis van Zonnebeke, en bewoond wordt door de genoemde Vermeers.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschr[euen] p[iete]r deboutte timmerman va[n] sijne[n] stijlle kent ontfanghe[n] te hebben van jan v[er]meers ouer een[en] dagh ghevrocht te hebben opde hof[ste]de compiterende de[n] disch van zonnebeke ghebr[uijck]t bij den selue[n] vermeersch int jaere 1728 de somme van 1: 16 s begrepen de montcosten ghedaen date als vooren toor[conden]

tmarcq van Pieter deboutte

test
[achterkant]

[sommetje niet overgenomen]