Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven58

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1730

Type: Verklaring door Gheerardus Carrijn dat Jan Vermersche stro leverde op de hofstede van de dis van Zonnebeke waar Fraciscus Hoflack woont

Beschrijving: Gheerardus Carrijn, strodekker van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat Jan Vermersche stro heeft geleverd op de hofstede die bewoond wordt door Fraciscus Hoflack, in de parochie van Zonnebeke, ter waarde van 27 pond 7 groten en 6 denier.

Tekst

test
[voorkant]

Jck onderschreven stroijdeck[er] der saele ende Casselrie van Ipre bekenne zoe dat J[an] vermersch heeft ghelev[ert] ter hofstede bewondt do[or] fraciscus hoflack opde prochie van Sonnebeke toebehoorende den selve[n] disch dennomber van drie hondert en vijfen seventigh gheleijen ten prijse van Seve[n] ponde[n] en[de] thien groote[n] par[isi]s Ider hondert Compt Sevententwijntigh ponde[n] en[de] Seven groote[n] en ses dijniers torconde[n] desen 1 october 1730

gheerardus Carrijn

De billiet Carrein Jnde rek[eningh]e Fran[ciscu]s hoflack [...?] noch Een hondert gleij is gebrocht te[n] [...?] Jan v[er]meersch voor [...?]