Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven50

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-11-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemisse 1718" (01/10/1718); "baemisse 1719" (01/10/1719).

Type: Pacht door Jan Gomaere van grond te Zonnebeke van de pastoor van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Gomaere verklaart dat hij 5 lijnen 20 roeden zaailand in de westhoek van Zonnebeke in pacht heeft genomen van pastoor Fran[coi]s Borremans van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 10 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreuen Jan gomaere kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van fran[ciscu]s borreman pastor der prochie van Zonnebeke vijf lijnen 20 roeden saijlandt ligghende in de[n] westhouck van Sonnebeke van te vooren bij hem in pachte met noch een Lijne 56 roeden welcke lijne en roede[n] nu in pachte heeft de w[eduw]e van Jan b[a]p[tis]te dhoense voor eenen termijn van ses naer eenvolghende iaeren waer van het eerste cours sal nemen baemisse 1718 ende sal expireren baemisse 1719 ende soo voorts om daer vooren te geuen Jaerlijcks thien ponden par[isi]s bouen alle Lasten van pointinghe settinghe volghens sijn oude voorgaende pacht behalven dat hij moderatie sal ghenieten van de contributie in cas van oorloghe ende oock in cas van verlies door oorloghs volck naer reden aldus onderteeckent desen 15 [novem]bre 1718

dit is het marck + van Jan gomaere

test
[achterkant]

Jan gomaere