Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven49*

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-08-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmisse 1698" (01/10/1698).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van disland aan Gillis de Haene, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: De dis van Zonnebeke verklaart aan Gilles de Haene 19 gemeten 1 lijn 50 roeden disland verpacht te hebben, voor een termijn van 6 jaar, en voor een pachtsom van 6 pond per jaar.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven49* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven49.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

v[er]pacht de[n] 10.e[n] oust 1699 a[n] gilles de haene 19 gem[eten] j lijn 50 r[oeden] dissche lant ghebr[uijckt] gheweest door marijn goemaere voor ses Jaere[n] Jnghegae[n] baef[miss]e 1698 voor ses ponde[n] bij Jaere boue[n] de laste[n] e[nde] de[n] hout prijs compt a den pachter toe - m[emori]e

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven49 [achterkant]

pachtbrief Jan goemare van het disschelant Ingae[nde] 1699 nu it[em] van gillis de houene