Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven48*

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-02-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baemisse 1710" (01/10/1710).

Type: Verpachting door de pastoor van Zonnebeke van grond van de dis van Zonnebeke te Beselare aan de weduwe van Pieter Verstraete, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Pastoor Patricius Holvoet van Zonnebeke verklaart dat hij de grond vermeld in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven48 in pacht heeft gegeven aan de weduwe van Pieter Verstraete, voor een termijn van 6 jaar en voor de jaarlijkse pachtsom van 24 pond parisis, op dezelfde voorwaarden als tevoren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven48* staat na BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven48.

Tekst

test
[voorkant]

ghegheven bij den onderschreven heer pastor van Zonnebeke verlanginghe van pachte vande landen hier onder vermeldt aen de wed[uwe] p[iete]r verstraete de wel[cke] van gel[ijcke] in pachte ghenomen heeft voor een termijn van ses jaeren begonnen baemisse 1710 voor de somme van jaerel[ijckx] 24 lb p[arisis] op de conditien als vooren Toorconden desen 24 febr[uari] 1711 pieter verstraete vijt den naeme van sijne moeder

patricius holvoet pastor van Zonne[beke]

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven48 [achterkant]

pachtbrief van p[iete]r verstraete vande landen van den disch in becelaere