Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven47

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-12-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baemisse 1702" (01/10/1702).

Type: Pacht door Pieter Verbrugghe van grond van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: Pieter Verbrugghe verklaart dat hij 1 gemet land in pacht heeft genomen van de pastoor van Zonnebeke, die optrad in naam van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 3 jaar en voor de jaarlijkse principale pachtsom van 10 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven pieter verbrugghe kendt soo hij doet bij desen jn pachte ghenomen te hebben vanden heer pastor der parochie van sonnebeke agierende over de[n] disch der selve parochie vijt de naeme van charel van damme ende franse baelen beijde dischmeersters den nombre van een ghemet landts bestande in twee partien mersch ende saijlandt voor desen ghebruijckt door den selve pieter verbrugghe in cheijnse pacht bij overneminghe van jan Saelen sijnen schoon vader ende dat voor eenen termijn van drie jaeren danof het eerste van diere is ingegaen baemisse 1702 omme daer vooren te betaelen aenden voornoemden disch voor pacht principael jaerelijckx thien pond[en] par[isis] suijver ghelt boven alle ord[inai]re lasten soo poininghe[n] settinghen straetschauwinghe als andere dierghelijcke nemaer in ghevalle van contributie ofte andere merckelijck verlies door volck van oorloghe sal danof modera[ti]e ghenieten ghel[ijck] andere dische landen soude moghen hebben de plantsonagien van haeghen fruijtboomen eeke boomen ende andere boomen ofte queekerie overghenomen door den Disch ten eijnde vande voorgande cheijse pacht sullen blijven groijen ten profijte vanden disch nemaer dat den snoeck van haeghen sal wesen ten sijne profijte in teeken van wel[cke] heeft dit onderteekent op den 29 [decem]bre 1702

pieter + verbrugghe

carel van damme

test
[achterkant]

pachtbrief van pieter verbrugge

pachtbrief van P[iete]r verbrugghe