Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46****

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-03-1707

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "half maerte duijst sevenhonder seven" (15/03/1707).

Type: Verlenging door Inghel Soenen van zijn pacht van grond van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: Inghel Soenen verklaart dat hij zijn pacht van 6 gemeten grond van de dis van Zonnebeke verlengd heeft met een termijn van 3 jaar, op dezelfde voorwaarden als tevoren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46**** staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46***. // De namen uit de onderstaande notite worden ook hier opgenomen.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de rechterbovenhoek:] pachtbrief van om marijn de canter halfmaerte 1698

Den onderschreven inghel Soenen Kendt soo hij doet bij desen verlanginghe van pachte ghenomen te hebben voor drie jaeren vande hier onder vermelde partien landts het eerste te beginnen half maerte duijst sevenhonder seven voor den prijs jaerel[ijcks] ende op conditien als vooren Toorconden desen 20 maerte 1707

Jnghel Soenen

nu in pachte door baptist van maercke wed[uwe] carel messeman ende jan Soier