Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46***

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1704

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt gebruikt als datering.

Type: Verlenging [door Jnghel Soenen] van zijn pacht van grond van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: [Jnghel Soenen] verklaart dat hij zijn pacht van 6 gemeten en enkele roeden grond, vermeld in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46* en BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46**, verlengd heeft met 3 jaar, op dezelfde voorwaarden als tevoren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46*** staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de rechterbovenhoek:] pachtbrief van om marijn de canter halfmaerte 1698

Den onderschreven kendt soo hij doet bij desen verlanginghe ghenomen te hebben van pachte van ses ghemeten ende eenighe roeden land hier onder vermelt voor eene[n] termijn van drie jaeren beginnende het eerste haelfmaerte 1704 voor den prijs ende conditien hier onder breeder gheroert inden pacht van marijn de cantere toorconden desen