Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven46

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-08-1697

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "halfmaerte 1698" (15/03/1698); "halfmaert 1699" (15/03/1699). // De datering is deels onleesbaar; aangezien de pacht zal ingaan in maart 1698, lijkt het aannemelijk dat het contract werd afgesloten op 24/08/169[7].

Type: Pacht door Marijn Canter van grond van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Marijn Canter, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van de dis van Zonnebeke 6 gemeten grond in pacht nam, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 50 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

De[n] onders[chreven] Marijn canter ionghman woonen[de] in[de] parochie van Sonnebeke kent in pachte ghenoomen te hebben ses ghemete[n] lants de[n] disch competeere[nde] va[n] Sonnebeke voor ee[n] termijn van ses drie achtereenuolghende iaren van welcke het eerste iaer sal cours en[de] ghanck neeme[n] halfmaerte 1698 e[nde] sal v[er]schijne[n] halfmaert 1699 e[nde] soo voorts va[n] iaere tot iaere Ende[?] dat voor de so[m]me bij iaere van vichtich ponde[n] p[arisis] suiuer ghelt neeme[nde] tsijne[n] laste alle laste[n] pointijnghe[n] settijnghen en[de] andere lasten gheene ghesondert e[nde] voor ghotspennijnck vj s p[arisis] dit is gheschiet met aduu van[den] heere pastor e[nde] dischmeesters van Sonnebeke 24 augusti 169[7?] welck lant te voore[n] in pachte ghehadt heeft sijn vader

bij mij marijn de cantere

Alipius v[er]haeghe Paster van Sonnebeke

Pieter de cantere