Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven38*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1711

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "half maerte 1711" (15/03/1711).

Type: Verlenging door de dis van Zonnebeke van de pacht van Joos Breijne, ten voordele van zijn weduwe, met een termijn van 6 jaar

Beschrijving: De dis van Zonnebeke verklaart dat de verpachting van grond aan Joos Breijne [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven38] verlengd werd ten voordele van zijn weduwe, met een termijn van 6 jaar, voor de jaarlijkse pachtsom van 4 pond 16 schelling parisis.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven38* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven38.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

het naervolghende jaer ghelaeten aende wed[uwe] joos breijne voor de quaede costen verlanginghe van pachte ghenomen door de wed[uwe] joos breijne van dese bovenschreven partie landts voor ses iaeren naer een volghende het eerste te beginnen half maerte 1711 voor 4 lb 16 s p[arisis] t'jaers suijver gelt e[nde] op de conditien alsvooren

test
[achterkant]

pachtbrief Joos breijne e[nde] daernaer de wed[uw]e breijne