Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven37*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1711

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt gebruikt als datering.

Type: Verpachting van grond van de dis van Zonnebeke aan Lauwerens en aan de abdij

Beschrijving: Het eerste stuk grond, vermeld in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven37, wordt nu gepacht door Lauwerens; het tweede stuk heeft enkele jaren braak gelegen, maar wordt nu gepacht door de abdij, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 4 pond parisis.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven37* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven37.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

de eerste paertie is nu in pachte door lauwerens ende den pachtbrief wadt aengaet de tweede naer eenighe jaeren vage gheleghen hebbende is pachte ghenomen door de abdie voor ses naer eenvolghende jaeren te beginnen half maerte 1711 voor 4 lb p[arisis] t'jaers vrij van alle lasten

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven37 [achterkant]

pachtbrief voor de abdie van 4 lijnen landts bij nonnebussche 1711