Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven34

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-06-1723

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente reeds voorbije datum in het stuk, wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "op den 6 Junij 1723" (06/06/1723); "bamisse 1723" (01/10/1723); "op den 9 Junij 1723" (09/06/1723).

Type: Verpachting van een stuk grond, en van een huis en grond, aan - respectievelijk - Jan Vermeersch en P[iete]r Hoeflack, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Overzicht van 2 verpachtingen: 1) verpachting op 06/06/1723 van 14 gemeten, toebehorend aan mevrouw Estienne, aan Jan Vermeersch, voor een termijn van 6 jaar, voor een jaarlijkse pachtsom van 6 pond parisis per jaar (ingaand 01/10/1723); 2) verpachting op 09/06/1723 van het huis van Gille de Haene aan P[iete]r Hoeflack, en van het Disstuk, voor een termijn van 6 jaar, voor een jaarlijkse pachtsom van 75 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Verpachte op de[n] 6 Junij 1723 ae[n] Jan vermeersch de veerthien ghemeten van mevrauwe estienne voor een termijn van ses naereenvolghende Jaeren beginnende bamisse 1723 tot 6 lb [parisis?] ider ghemet gevende voor godtspenninck 2 s [parisis?]

verpacht op de[n] 9 Junij 1723 ae[n] p[iete]r hoeflack het huijs van gille de haene uijt genomen de[n] oostcant van de wonste item het houenbeur het welcke sal adriane gelthof moghen gebruijcken soender recompensie te doe[n] ae[n] de[n] verpachter ghelijck sij oock in gebruijck sal hebbe[n] de[n] helft van de[n] loghtdijnck soender eenighe recompensie ae[n] de selue[n] hoflack item verpacht de gerserije groot ontrent de drije ghemeten met de scheure daerop staende item het dissche stick eertijdts in pacht bij gillis dhaene groot ontrent de twee ghemeten voor een termijn van ses naer een volghende Jaeren beginnende bamisse [1]723 voor de somme van 75 lb [...?] iaerlijcks suijver gelt bouen alle andere oncosten van heerelijcke renten etc[etera] gevende voor godtspenninck 7 lb [...?] met obligatie van de huijsinghe houenbeur ende scheure in placken staecken etc[etera] te onderhoude[n] tsijne coste ende oock het verlegghe[n] van 50 gleijen op sijn cost ider Jaer