Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven33

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-03-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemisse 1724" (01/10/1724); "baemisse 1725" (01/10/1725).

Type: Pacht door Jan Verstraete van grond van de dis van Zonnebeke te Beselare, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Verstraete filius P[iete]r, inwoner van Beselare, verklaart dat hij grond te Beselare in pacht heeft genomen van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 24 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreven Jan f[ili]us p[iete]r verstraete inwoonder van de prochie van becelare kendt soo hij doedt bij desen in pacht ghenomen te hebben van heer franciscus borreman pastor van de prochte van zonnebeke agierende voor den disch van het selue Zonnebeke de[n] welcken van ghelijcken bekendt in pachte gegeven te hebben ae[n] de[n] voornomden Jan verstraete den nombre van ses hondert lants ende seventhien hondert drije en twintigh roe[de]n Ligghende in becelare noort van de kercke niet verre van het speelstraetien etc[etera] Laest in pachte bij Joannes plovier voor een termijn van ses naer eenvolgh- ende Jaeren van de welcke het eerste sal Jnganck nemen baemisse 1724 ende expireren baemisse 1725 om Jaerlijcks te geven de somme van vier en-twintigh ponden par[isi]s suijver geldt bouen alle andere Lasten van pointinghen settinghen heerlijcke renten straetboeten etc[etera] gheene ghesondeert behalven de contributien in cas van oorlogh alswanneer hij moderatie sal ghenieten naer reden actum desen 11 maerte 1725

dit is het marck + van Jan verstraete

franciscus borreman pastor van Zonnebeke