Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven32*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-05-1740

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmisse seventhien hondert veertigh" (01/10/1740); "baefmisse seventhienhondert veertigh" (01/10/1740).

Type: Pacht door Judocus Carrein van grond van de dis van Zonnebeke bij Nonnenbossen, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Judocus Carrein verklaart dat hij een gemet grond bij Nonnenbossen in pacht nam van Gregorius Pijpe, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 3 pond parisis en 10 groten [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven32* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven32.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschreuen judocus carrein kent soo hij doet bij desen jn pachte ghenomen te hebben van heer gregorius pijpe pastor van sonnebeke agierende voor d[en] disch van het selue sonnebeke den nomber van een ghemet lants ligghende ontrent nonnebosche van te vooren ghebruijckt door laureijns carreijn sijnen vaeder voor d[en] termijn van ses jaeren te beghinnen baefmisse seventhien hondert veertigh expirerende het eerste jaer seventhien hondert een en veertigh blijuende nochtans jnden ouden pacht van sijnen vaeder tot baefmisse seventhienhondert veertigh om daer vooren te gheuen jaerelickx met d[en] valdagh drie ponden paresijse en[de] thien groote suijuer ghelt wesende ten sijnen laste de straetschauwijnghe poijntinghe en settijnghe heerelicke renten en[de] alle andere lasten met obligatie van[den] hauw van het hout te laeten tot profijt van[den] disch toircond[en] desen 18 meij 1740

tmarck van + judocus carrein

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven32 [achterkant]

pachtbrief van lauwerens chareijn