Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven32

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-10-1706

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baemisse 1706" (01/10/1706); "baemisse Duijst seven hondert seven" (01/10/1707).

Type: Pacht door Lauwerens Chareijn van grond van de dis van Zonnebeke bij Nonnenbossen, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Lauwerens Chareijn verklaart dat hij een gemet braakland van de dis van Zonnebeke, gelegen bij Nonnenbossen, in pacht heeft genomen van Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke en optredend voor de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar en voor een jaarlijkse pachtsom van 3 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschreven Lauwerens chareijn Kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer patriciu[s] holvoet pastor van Sonnebeke agierende voor den disch der selve parochie den nombre van een ghemet sleghtlandt ligghende ontrent nonnebussche van te vooren ghebruijc[kt] door Guilliaeme chareijn sijnen vader voor eenen termijn van ses jaeren te beginnen baemisse 1706 ende te expireren het eerste jaer baemisse Duijst seven hondert seven om daer vooren te geven jaerelijckx met den valdagh drie pond[en] par[isis] suijver ghelt wesende ten sijne laste de straetschauwinghe wadt aengaet de poijntinghe ende settinghe ende andere koninckx lasten als noch en sijnder gheene ghevraeght ter cause dat het selve landt voor vaghe ghehouden wordt Toorconden desen 28 [octo]bre 1706

t marck van + Lauwerens chareijn

test
[achterkant]

pachtbrief van lauwerens chareijn