Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven28

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-07-1674

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1674" (15/03/1674); "te halfmaerte 1675" (15/03/1675).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van het Lange-Stuk aan Caerel Vulsteecke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Corneelis van Eecke en Anteunis Mallet, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij een stuk grond, het Lange-Stuk, in pacht hebben gegeven aan Caerel Vulsteecke, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 11 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Wij onders[chreven] Corneelis van eecke en[de] Anteunis mallet als dischmeesters van sonnebeke kenne[n] wel en[de] deuchdelick in pachte ghegheeue[n] te hebbe[n] de[n] 15 iulij 1674 ae[n] Caerel vulsteecke ee[n] stick lant groot vj r[oeden?] lants ghenaemt het Langhestick te voore[n] ghebruickt bij Fran[ciscu]s tourrout f[ili]us pieter voor ee[n] termijn van ses achtereenuolghen[de] iaere[n] van twelcke het eerste beghonst heeft te loope[n] halfmaerte 1674 e[nde] sal expireere[n] te halfmaerte 1675 e[nde] soo voorts van iaere tot iaere tot het einde van[de] ses iaere[n] waer voore[n] hij [doorstreept: sal hij] heeft ghegheeue[n] van ghotspennijnck ij s p[arisis] e[nde] van het eerste iaer dat expireere[n] sal te halfmaerte 1674 acht ponde[n] p[arisis] e[nde] van de andere iaere[n] elf ponde[n] p[arisis] bij iaere suiuer ghelt neeme[nde] tsijne[n] laste pointijnghen settijnghen e[nde] andere lasten tsijns waerts als straetschauwijn- ghen etc[etera] in teecken der waerheit hebben wij als dischmeest- sters boouens[chreuen] dit onderteeckent neffens caerel vulsteecke e[nde] dit al met aduu ofte consent ghegheeue[n] va[n] beide de heere[n] voorseit mits de[n] heere pastor va[n] sonnebeke date alsbooue[n] e[nde] Frans tourrout heeft vrijelick ghecedeert sijn recht an het selue landt hebbe[nde] door sijne[n] pacht voor deese[n] pacht stelt hij sijn selue[n] borghe e[nde] principael Mede de[?] [...?]t

caerel vuilsteecke

Fran[ciscu]s tourrout

Anth[eu]n[i]s mallet

Cornelijs van eecke

test
[achterkant]

pachtbrief van Caerel vuilsteecke van het Langhestick