Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven25*

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-04-1685

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "half maerte sestienhondert sesent'aghtentich" (15/03/1686).

Type: Verlenging van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven25 voor een termijn van 1 jaar

Beschrijving: Marijn de Cantere verklaart dat zijn pacht van grond van de dis van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven25] verlengd werd met een jaar. De pachtsom bedraagt 60 pond parisis.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven25* staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven25.

Tekst

test
[achterkant]

Dese Achterschreuen paght is v[er]langht voor een Jaer te v[er]schijne[n] half maerte sestienhondert sesent'aghtentich voor de so[mm]e bij Jaere van t'sestich po[nden] par[isis] en[de] te houde[n] de voorseijde conditie[n] dese[n] viij.e[n] april 1685 mij toor[conden]

marijn de cantere