Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven25

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-02-1680

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 18 februarij 1680" (18/02/1680); "halfmaerte 1679" (15/03/1679); "halfmaerte 1680" (15/03/1680).

Type: Pacht door Marijn de Cantere van grond van de dis van Zonnebeke te Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Marijn de Cantere verklaart dat hij 6 gemeten grond in pacht heeft genomen van Jan Boutten en Pieter Baelen, als dismeesters van Zonnebeke, met instemming van de pastoor. De grond is gelegen in de zuidhoek van Zonnebeke, onder de heerlijkheid van de abt. De pacht geldt voor een termijn van 6 jaar, en de jaarlijkse pachtsom bedraagt 60 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

De[n] onders[chreuen] kent i[n] pachte ghenomen te hebbe[n] ses ghemeete[n] lants de[n] 18 februarij 1680 vande [sic] Ja[n] boutte[n] e[nde] pieter baele[n] als dischmeesters va[n] sonnebeke met aduu van[de] heere[n] va[n] sonnebeke mits de[n] heere Pastor voor ee[n] termijn van ses iaeren beghinne[nde] halfmaerte 1679 tot e[nde] sal expireere[n] halfmaerte 1680 e[nde] soo voorts van iaere tot iaere voor de so[m]me van tsestich ponde[n] p[arisis] bij iaere suiuer ghelt tot expireere[n] va[nde] selve alle andere laste[n] tsij va[n] pointijnghe[n] e[nde] settijnghen straetschauwijnghe[n] die blijue[n] tsijne[n] laste sonder diminutie ofte afslach van[de] voerseide so[m]me welcke ses ghemete[n] lants ligghen in[de] zuithouck va[n] Sonnebeke onder de eerlickheit van[den] eerw[eerden] Abt e[nde] heere va[n] sonnebeke paele[nde] a[n] sijn pachtgoet daer hij woent ieghen- woordich e[nde] [...?] op te rijse[n] eenighe oorlooghe sal af slach hebbe[n] ghelijck sijn ghebeurs naer recht e[nde] reeden in tecken der waerheit hebbe[n] wij dit onderteeckent de[n] 18 februarij 1680

Alipius v[er]haeghe Pastor va[n] Sonnebeke

marijn de cantere

pieter bael

Gedeelte van

test
[achterrkant]

Pachtbrief va[n] marijn canter 1680