Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven21

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-01-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Bamisse 1724" (01/10/1724); "bamisse 1725" (01/10/1725).

Type: Pacht door Jan le Noir van het Platte-Stuk, van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan le Noir, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis van Zonnebeke, een stuk grond in pacht genomen heeft, het Platte-Stuk genoemd, voor een termijn van 6 jaar. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 8 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreuen Jan le noir inwonder van de prochie van zonnebeke kendt soo hij doedt bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer franciscus borreman pastor van zonnebeke agierende voor de[n] disch van het selue zonnebeke die van ghelijcke[n] kendt in pachte gegeuen te hebben ae[n] de[n] voorseijden Jan le noir een partie saijlandt groot vier lijnen ghenaemt het platte-stick maeckende deel van de 3 ghemeten en 25 roe[de]n ghecoght ieghens bap[tis]te dhoense van te voore[n] noch in pachte bij de[n] voorseijde[n] Jan le noir voor een termijn van ses naer een- volghende iaere[n] waer van het eerste sal beginnen bamisse 1724 ende expireren bamisse 1725 om daer vooren te gheven iaerlijcks acht ponden par[isi]s suijver gheldt boue[n] alle andere Lasten van pointinghe settinghe heerlijcke renten straet boeten etc[etera] gheene ghesondeert behalven dat hij moderatie sal ghenieten van contributie in cas van oorlogh naer reden aldus onderteeckendt desen 8 Januarij 1725

dit is het marck van Jan Lenoir

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

Pachtbrief Jan lenoir van het plattestuck wt bap[tis]te Donche