Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-03-1634

Type: Verlenging van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13 met een termijn van 6 jaar

Beschrijving: De dis van Zonnebeke stemt in met een verlenging van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13, nu op naam van Maicke Vulsteecke, de weduwe van Pieter Safelaer[e], voor een termijn van 6 jaar, voor de jaarlijkse pachtsom van 12 pond parisis.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13 [voorkant]

Dese[n] pacht is v[er]langhe an de wed[uw]e van pieter safelaer[...] een terminne van ses iaers volghe de vorscriuen pacht van die ses iaers voor de so[mm]e van xij lb paresis bie jaer actu[m] in zonnebecke dese[n] 3.e van maert 1634 Toorcon[den] de hanttecke van de wed[uw]e ende voor mathis de bruune haer soigre[?]

bij Laest van maicke vulstee[n?]cke

mathis den bruene

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13 [achterkant]

vier Lijne[n] lants

pieter safelaere 1630