Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven12

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-06-1684

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "halfmaerte 1684" (15/03/1684).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond bij Nonnenbossen, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Goemaere verklaart dat hij van de dis van Zonnebeke een gemet land bij Nonnenbossen in pacht heeft genomen, voor de jaarlijkse principale pachtsom van 3 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onders[chreuen] kent in pachte ghenoomen te hebben een ghemet lants gheleeghen bij nonnebusschen competeren[de] de[n] disch van sonnebeke dat van te voren in pachte ghehadt heeft rogier soene[n] voor de so[m]me van drie ponden p[arisis] bij iaere suiuer ghelt neemen[de] alle lasten tsijne waerts vutghenoomen de eerlicke rente en[de] dat voor een termijn van ses iaere[n] beghinnen[de] het eerste iaer halfmaerte 1684 [...?] sal expireere[n] te halfmaerte 1685 en[de] soo voorts van iaere tot iaere tot het ende van[den] pacht in teecke[n] der waerheit hebbe dit onderteeckent dese[n] 2 iunij 1684 met de dischmeesters van Sonnebeke nicolaeis claerbout en[de] Pieter boutten

Toorconde het marck van Jan goemaere

Alipius verhaeghe Pastoor van Sonnebeke

Pieter Bouten

test
[achterkant]

pachtbrief om ian goemaere van een ghemet lants bij nonne- bussche