Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6*

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-12-1635

Type: Instemming door de abt van Zonnebeke met het verzoek van Balthazar Quinten [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6]

Beschrijving: Abt Carolus van Zonnebeke stemt in met het verzoek van Balthazar Quinten [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6] voor een verlenging van zijn pacht met 8 of 9 jaar, omdat Quinten goede diensten verleend heeft aan de dis en de kerkfabriek [+ voorwaarden van de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Jn consideratie vanden goeden zorch die den suppliant somtijetz[?] ghedaen heeft aen den disch dicshmeesters en[de] kerckmeesters en[de] noch belooft te doene dier versocht sijnde en[de] dat hij daer oft daer de werde be[d]t van die 505 ghemeten die hij [...?] nu toch in pachte ghehouden consenteren dat den voorschreuen Balthazar sal moghen dese landen mitz die gheen on- ghelijck doende van busse oft andersins en[de] goede betaelingh der[?] soo dat behoert lae- tende oock twaelf plantzoenen groijen die Jeghenwoordel[ijck] hij nu daer of staen int tusshen[?] acht oft neghen iaeren Act[um] tot sonnebeke desen achten decemb[er] 16[...?]5 Carol[us] Abt en[de] heere van sonnebeke

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6 [achterkant]

dit raeckt de twaelf plantsoenen die opde ses ghemeeten stae[n] de[n] disch toebehooren[de]