Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos5

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Situering van grond te Zonnebeke toebehorend aan Adriaen van Dixmude

Beschrijving: Situering van een stuk grond te Zonnebeke toebehorend aan Adriaen van Dixmude, zoals blijkt uit een erfbrief. Het stuk grond is 23 gemeten 1 lijn en 40 roeden groot, en wordt bewoond door Michiel Pollet.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Abouten vut den Erfbrief van 23 ghemeten 1 lijne xl roeden landts wesende hofstede geleghen inden zuudtwesthouck van Sonnebeke bewoont bij michiel Pollet toebehoorende Tot Adriaen van Dixmude

Alvooren 18 ghemeten xl roeden landts ligghende inden zuudtwesthouck van sonnebeke, abouteerende van oosten een Cleijn stratken loopende van langhemarck naer gheluvelt passeerende te luuseboome, ende van zuuden den busch van t'Clooster van nonnebussche, van westen t'busch van mijn heere den prelaet van zonnebeke van noorden t'landt vande weesen van Charles van leene

Jtem vijf ghemeten een lijne coomende bij coope van Joos van oost abouteerende van westen ieghens den dieberch busch an beijde zijden van stratken dat vande breijbusch loopt naer de beaurewaerde van noorden t'busch Joos van oost, ofte Jacquemijne vander mersch zijn moeder van oosten de hofssteede ende landen Charles van leene van zuuden den proprietaris Jtem abouteeren metten zuudtcant ieghens t'landt van Charles van Leene ende t'westeijnde Anthoine de laleis

test

F[rate]r adriaen van dixmude