Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1481*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-10-1728

Type: Bevestiging door de baljuw van de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse, van de ontvangst van zijn aanstelling

Beschrijving: De Cuypere, griffier te Lo, verklaart dat hij zijn aanstelling tot baljuw van de heerlijkheid van de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse, ontving [zie BRU-AGSB-Z-n1481], en kennis heeft genomen van de financiƫle regeling tussen de abdij en de vorige baljuw, de heer Franchois Norbert Marrannes. Hij belooft zich daaraan volledig te conformeren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1481* neemt BRU-AGSB-Z-n1481 over; zie daar voor namen, instellingen en functies.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschreuen bekent d'originele commissie wanof copie hier vooren gaet Jnghetrocken te hebben ende gesien de originele commissie van d'heer franchois Norbert Marrannes waerbij blijckt dat hij heeft geproffijtteert het derde van sijnen ontfanck bouen de reliefuen ende boeten blijfuende de resteerende twee derden in proff[ijtt]e van[de] voornomde abdie mitsgaders van jder rekenijnghe twee ponden par[isi]s belouende mij in alles daernaer te conformeeren actum desen 18.e[n] [octo]bre 1728 toor[conden]

De Cuypere

t'addres aen[den] greff[ie]r de Cuijpere tot Loo par bargie op veurne

test
[voorkant]

Zonnebeke 1728