Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1441

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-10-1785

Type: Rekening voor een herstelling aan de brouwerij Het Hert in 1785

Beschrijving: Overzicht van de kosten van herstellingen in 1785 aan de herberg en brouwerij Het Hert, die gebruikt wordt door Gerardt De Smet. Het eindtotaal komt op 35 gulden 1 stuiver.

Tekst

test
[voorkant]

Brauwerije Den hert

Reparatien aen d'herberge ende Brauwerie gebruikt door gerardt De Smet

1785 12.e[n] [octo]bre aen basiel[?] van[den] briele zijn verschot van Eene[n] Jsere[n] rooster Jn de brauwerie - 50: 13: 9 ____________________________ - 1/10 is - f. 5: 1: 0 hierbij T'Contingent in de niet gedistingueerde reparatien - 30: 0: 0 ____________________________ Total jaerl[ick]x - f. 35: 1: 0