Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1440

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-10-1785

Type: Rekening van de kost van een reparatie aan het huis en de brouwerij Het Hert, die gebruikt wordt door G. Defaut

Beschrijving: Op 12/10/1785 werd 50 gulden 13 stuiver 9 denier betaald voor een ijzeren rooster in de brouwerij Het Hert, die gebruikt wordt door G. Defaut.

Tekst

test
[voorkant]

Repar[atien] huijs en brauwerije Den hert gebr[uijckt] door G. Defaut

1785 12.e[n] [octo]bre over een Jseren rooster Jnde Brauwerije - f. 50: 13: 9 ___________________ 1/10 - 5: 1: 4 1/2