Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1438

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-10-1785

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk, wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "1784"; "14.en meij" (14/05/1784); "1785"; "10.en 8bre" (10/10/1785).

Type: Overzicht van kosten van herstellingswerken aan de kleine molen, 1784-1785

Beschrijving: Overzicht van de kosten van herstellingswerken aan de kleine molen in de jaren 1784-1785. Het eindtotaal bedraagt 43 gulden 15 stuiver.

Tekst

test
[voorkant]

Reparatien aen den Kleenen molen

1784 14.e[n] meij Joannes Seys molemaker - f. 23: 15: 0

1785 10.e[n] [octo]bre aen Vandevyvere molemaker - 20: 0: 0 _____________________________________________ - 43: 15: 0 1/10 - 4: 7: 6