Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1437

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-02-1785

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "1780"; "1781"; "8.en mey" (08/05/1781); "1782"; "3.en maerte" (03/03/1782); "1783"; "10.en Mey" (10/05/1783); "1785"; "4.en febr." (04/02/1785).

Type: Overzicht van de kosten van herstellingswerken aan de hofstede van de weduwe van Pieter van Lauwe, 1780-1785

Beschrijving: Overzicht van de kosten van herstellingen aan de hofstede van de weduwe van Pieter van Lauwe, over de jaren 1780-1785. Het eindtotaal komt op 24 gulden 11 stuiver 3 penning.

Tekst

test
[voorkant]

Reparatien Aen d'hofstede V[idu]a p[iete]r van Lauwe

1780 Aen p[iete]r devos Timmerman - f. 4: 9: 3 montkoste[n] 7 1/4 dage[n] - 1: 16: 0

1781 8.e[n] meij 12 1/4 dage[n] montKost van metser en tim[merman] - 3: 1: 3

1782 3.e[n] maerte 13 dage[n] montKost aen[den] metser - 3: 5: 0 dito 4. dage[n] Jdem aen den timmerman - 1: 0: 0

1783 10.e[n] Meij aen m. Lahousse metser - 5: 17: 6

1785 4.e[n] febr[uari] over 20 1/2 dage[n] montKost aen metser en timmerman - 5: 2: 6 ______________________ - 24: 11: 3 ______________________ 1/10 - f. 2: 9: 1 1/2