Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1434

Algemene gegevens

Type: Overzicht van de heerlijke inkomsten voor de heerlijkheid van Zonnebeke in de periode 1776-1785

Beschrijving: Berekening van de inkomsten aan heerlijke renten, leendiensten, marktgelden en tiende penningen voor de heerlijkheid van Zonnebeke, volgens het ontvangstboek, en dit voor de periode 1776-1785. Het totaal komt op 17 175 pond 9 schelling 11 7/12 denier parisis, wat een jaarlijks gemiddelde oplevert van 1717 pond 11 schelling 6 denier parisis. Na aftrek van het inkomen van de ontvanger, leverde deze post een jaarlijks gemiddelde op van 1547 pond 8 schelling 5 denier parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Calcule van het produit van de heerelicke Renten, Leendiensten marctgelden en Thiende pennijngen onder d'heerelichede van Zonnebeke Conforme Des selfs ontfang-Bouck, dit van ende met den Jaere 1776 tot ende Begrepen den Jaere 1785 ten Effecte van te Vinden T'revenu van aldies par année Commune over de geseijde Thien Jaeren, in ponden Schelen Deniers parisis geestelicke heer... f.° 2 tot ende met 87 weirlicke heer ... f.° 104 tot ende met 346

Rubrique van heerelicke Renten

[getallen niet allemaal overgenomen]

test

Vervolgh Der Rubrique heerelicke Renten

[getallen niet allemaal overgenomen]

test

Rubricque Leendiensten

geestelick Leenhof ... weirlick Leenhof

[getallen niet allemaal overgenomen]

Rubrique Thiende pennijngen En Relieven, mitsgaders Beste Vraemen van De Leenen

geestelick Leenhof ... Weirlick Leenhof

[getallen niet allemaal overgenomen]

test

Rubricque Marctgelden

geestelicke heerelicheijt

weerlicke heerelicheijt ... weirlicke heerlicheijt

[getallen niet allemaal overgenomen]

Ramas

De Rubrique heerelicke renten Beloopt tot - 11000 lb: 8: 7 7/12 De Rubrique Leendiensten - 239: 8: 4 De Thiende pennijnghen, relieven [etceter]a der leenen - 950: 9: 0 Ende de rubrique marctgelden - 4985: 4: 0


--------------------------------------------------------------------------- Total Beloop - 17175: 9: 11 7/12

Dies Een Ghemeen jaer van Thien Bedr[aeght] - 1717: 11: 6 Te deduceren den xij.en pennijnck over alle administratie en Tantiême van den ontfanger - 143: 2: 7


-------------------------------------------------------------- Dus verblijft T'gemeen Jaer op - 1574: 8: 5