Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1432

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1785

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van den 18 der gepasseerde maent" (18/11/1785).

Type: Brief van J.B. Devinck aan de raadspensionaris van Ieper, betreffende een klacht van de abdij van Zonnebeke, die betekend zal worden door de deurwaarder

Beschrijving: Brief van J.B. Devinck te Gent, aan de raadspensionaris Vermeersch van Ieper, zijn neef: Devinck bevestigt de ontvangst van zekere documenten, en bevestigt dat een klacht van de abt van Zonnebeke morgen door de deurwaarder te Beselare bediend zal worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Mijnheer ende Cozijn

Hebbe wel ontfangen VE[deles] missive van den 18 der gepasseerde maent met de daer bij toegesondene requeste op Commissie van Complainte voor den eerweerden heere prelaet der abdije van zonnebeke de welke alsoo hebbe gepresenteert, ende de geaccordeerde Commissie sal door deurwaerder op morgen worden bedient, die voor andere affairens naer Becelaere moet gaen, ondertusschen hebbe d'Eere van te blijven naer ordinaire groetenisse

Mijnheer

VE[deles] oodmoedigen ende onder[daenighen] Dienaer

J.B. Devinck pro[curator]

Gend 2 [decem]bre 1785

test

Mijnheer Mijnheer Vermeersch raedt Pensionnaris van ende Tot Ipre