Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1420

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-10-1784

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "1777"; "1778"; "12 7bre" (12/09/1778); "1779"; "29 april" (29/04/1779); "1780"; "15 Junii" (15/06/1780); "23 Dito" (23/06/1780); "1782"; "16 xbre" (16/12/1782); "1783"; "17 meij" (17/05/1783); "5 7bre" (05/09/1783); "1784"; "6 Junii" (06/06/1784); "5 8bre" (05/10/1784).

Type: Rekening van de uitgaven voor beddengoed, 1777-1784

Beschrijving: Overzicht van de uitgaven voor beddengoed in de periode 1777-1784. Het totaal van de rekening komt op 484 gulden 14 stuiver 6 penning.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Litteries 1777

1778

12 [septem]bre aen d'h[ee]r Cruenaere damast voor eene matrasse - flo[rijnen] 6: 12 [?]: 0 sij Dito Jan titeca en broeder voor de matrassen te Verslaen 48 daegen - 25: 0: 0 den Kost gegeven - 33: 0: 0 Dito de W[eduw]e Rijckaseijs voor sargien - 84: 10: 0 Dito aen de Jaeger voor S...amoise? en lijnwaet - 30: 5: 0 [of eventueel 6]

1779 29 april over Creen voor de matrassen - 51: 16: 0

1780 15 Junii baelde tapetsier - 4: 14: 6 23 Dito a vanden bogaerde - 26: 10: 0

1782 16 xbre de W[eduw]e de haerne voor 2 sargien - 45: 0: 0

1783 17 meij van hoofteijnden en oorCussen te Vermaeken - 8: 6: 3 [?] 5 7bre Charle laloij 110 lb wolle - 88: 0: 0

1784 6 Junii Lievermans voor verslaende matrassen - 33: 0: 0

+ 5 [octo]bre aen Lievermans voor d'ornamenten te vermaecken - 48: 1: 0


--------------------------- 484: 14: 6 1/10 - f. 48: 9: 5 2/5