Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1412

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1680

Type: Pauselijke dispensatie voor Guilielmus Piers om de priesterwijding te ontvangen eer hij de vereiste leeftijd bereikt heeft

Beschrijving: Paus Innocentius XI verleent Guilielmus Piers, regulier kanunnik van Sint-Augustinus [in de abdij van Zonnebeke] dispensatie voor het feit dat hij, volgens de richtlijnen van het Concilie van Trente, 13 maanden te jong is om zijn priesterwijding te ontvangen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

INNOCENTIUS P[A]P[A] XI

Dilecte fili Sal[ute]m et ap[osto]licam ben[edictionem] Religionis zelus uitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud Nos fidedigno co[m]endatis testimonio nos inducunt ut te Specialibus fauoribus et gratijs prosequamur Cum itaque sicut nobis nuper exponi fecisti tu qui (ut asseris) in Sacro diaconatus Ordine constitutus exis[tit?] at [afkorting voor ‘autem’?] feruore deuotionis accensus ad reliquum Sacro P[res]b[ite]ratus Ordinem quantocitius promoueri summopere desideres Nos igitur te praemissorum meritorum tuorum intuitu Specialibus fauoribus et gratijs prosequi volentes et a quibus uis exco[mmunication]is suspen[sionis] et interdicti alijsque eccl[esiast]icis sent[ent]ijs cen[suris] et poenis a iure vel ab homine quauis occa[si]one vel causa latis si quibus q[uo]mo[do]libet innodatus exis[tit] ad eff[ect]um p[raese]ntium tantum consequen[d...] harum serie absoluen[t...] et absolutum fore censentes. Supp[licatio]nibus tuo nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati secum ut si et quando tredecim menses tantum tibi de aetate ad id a Sacro Concilio tridentino requisita defecerint defectu hu[iusm]o[d]i nonobstan[...] si nullum aliud canonicum tibi obstet impedi mentum et dummodo tu ad id idoneus reperiatis seruatisque alias seruari ad aetum Sacrum P[res]b[ite]ratus Ordinem de Superiorem tuorum licentia pro- moueri et promotus in illo oliam in Altaris min[iste]rio min[ist]rare libere[...] et licite[...] per... [pareri?] et valeas auc[torita]te ap[ostoli]ca ten[ore] p[raese]ntium dispensamus non obstan[tibus] const[ituti]onibus et ord[inationi]bus ap[ostoli]cis ceterisque con[tra]rijs quibuscumque Dat[um] Romae apud Sanctum Petrum Sub Annulo Piscatoris die X. Aprilis M D C L XXX Pon[tifica]tus nostri Anno Quarto

[moeilijk leesbare handtekening]

test

Dilecto filio Guilielmo Piers Canonico regulari ordinis S[ancti] Augustini

dispensatio 13 mensium