Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1409

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-07-1783

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de enige datum in het stuk - die verwijst naar de toekomst - wordt gebruikt als datering.

Type: Aankondiging van de verpachting van de jacht onder de Zaal van Ieper

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper laten weten dat zij op 26/07/1783 te Ieper openbaar de jacht onder de Zaal van Ieper zullen verpachten, voor een termijn van 3 jaar. Het grondgebied dat ressorteert onder de Zaal, werd daarvoor opgedeeld in 15 kantons.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

MEN laet weten van Wegen Myn Heeren Bailliu ende Schepenen der Zaele ende Casselrye van YPER, dat Sy Saterdage wesende den 26 July 1783, ten een ure naer Middag, in desselfs Landtshuys binnen de Stadt Yper, publyckelyck sullen Verpachten de JACHT onder SYNE MAJESTEYTS Zaele, voor eenen Termyn van drie Jaeren, te beginnen met den loopende Saisoene, verdeelt in differente Cantons, soo volgt:

1.° De Partye Zaele onder de Prochien van Zillebeke, S[int] Jacobs ende S[int] Pieters, voor soo vele gelegen van zuyden den Steenweg van Yper op Meenen, tot den gonnen van yper nae Waesten.

2.° De Partye Zaele liggende van noorden den geseyden Steenweg van Yper op Meenen onder Zillebeke ende S[int] Jacobs, tot van zuyden den Steenweg van Yper naer Zonnebeke.

3.° De Partye Zaele van noorden den Steenweg van Yper naer Zonnebeke, voor soo vele onder S[int] Jacobs ende S. Jans tot den Steenweg van Yper naer het Wielken, ende van dan voorts bezuyden de Rousselaer-straete.

4.° De Partye Zaele liggende van noorden de Calchiede van Yper naer het Wielken, ende benoorden de geseyde Rousselaer-straete, voor soo vele onder de Prochie van S[int] Jans.

5.° De Partye Zaele onder de Prochie van Zonnebeke.

6.° De Partye Zaele in de Prochie van Brielen.

7.° De Partye Zaele onder den Crommenelst in Vlamertynge, S[int] Nicolais, Voormezeele ende S[int] Pieters, west tot aen de Calchiede van Yper op Waesten.

8.° De Partye Zaele onder de Prochie van Dickebusch.

9.° De Partye Zaele onder de Prochie van Wytschaete.

10.° Het Partyeken Zaele onder Hollebeke.

11.° De Partye Zaele onder de Prochie van Zantvoorde.

12.° De Partye Zaele onder Geluvelt ende Becelaere.

13.° De Partye Zaele onder de Prochie van Comen-noord.

14.° De Partye Zaele onder de Prochie van Passchendaele.

15.° De Partye Zaele onder Roosebeke.

Elck segg'het voorts.

Uyt de Druckerye van Jacobus-Franciscus Moerman, in de Boter-straet.