Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los14

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-10-1724

Type: Verzoek door de abt van Zonnebeke aan een aantal notabelen om vrijgekomen posities in het bestuur van de parochie te accepteren

Beschrijving: Omdat een aantal notabelene en personen die toezicht hielden op het bestuur van Zonnebeke, gestorven zijn, verzoekt abt Patricius Holvoet de volgende personen, om de vrijgekomen posities te aanvaarden: Jan de Meij en Franse de Swaerte (als belangrijkste bezitters), en Philippus Vermersch, Jan Durnez, P[iete]r van Lauwe, Gaspar Redij en Jan Obrij (als belangrijkste grondbezitters).

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke alsoo dat door het afsterven ende afscheijden vande prochie [in de linkermarge: als andersins] sijn manquierende diversche notable ende toesichters op de regieringhe deser prochie Soo ist dat wij bij desen hier toe sijn versouckende jan de meij ende franse de swaerte als meeste proprietarissen philippus vermersch jan durnez [in de linkermarge: p[iete]r van lauwe] gaspar redij jan obrij als meeste ghelande actum deser 5 [octo]bre 1724

Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke