Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los13

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: In deze kladversie werd de datum niet ingevuld.

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van vervangers voor de overleden burgemeester en schepen van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holvoet, Abt en heer van Zonnebeke, stelt 2 personen aan als - respectievelijk - burgemeester en schepen van Zonnebeke, ter vervanging van de overleden burgemeester Martinus Nuitten, en de overleden schepen Franchoijs de Swarte [in deze kladversie werden de namen van de vervangers nog niet ingevuld].

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

test
[voorkant]

Wij patricius holvoet Abt ende temporelen heere van Zonnebeke willende vervullen de vacante plaetsen Jn onse Weth door het afsterven van Sieur martinus nuitten Burghm[eeste]re ende franchoijs de Swarte Schepen ende betrauwende opde Capaciteijt ende goet Leven van [niet ingevuld] ende [niet ingevuld] Soo Jst dat wij aenstellen den voors[eijd]e[n] [niet ingevuld] als burghm[eeste]re ende den ghenomden [niet ingevuld] als Schepen Der voors[eijd]e Weth Versouckende aen Sieur Hubrecht verenne onsen bailliu af te nemen den ghewoonelick Eedt daer toe staende aldus Verleent Jn onse abdie onder het Cachet van onze wapenen ende om onze blintheijt onder het handteecken vanden heer dispensier Desen [niet ingevuld]

test
[achterkant]

commissie om te wedt van Zonnebeke te vervollen