Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los7*

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1711

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Alexander Laga tot baljuw van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stelt Alexander Laga aan tot baljuw van Zonnebeke, voor een periode van 3 jaar [+ voorwaarden van de aanstelling].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij Patricius abt ende heere van Zonnebeke ons betrauwende op de capaciteijt van S[ieu]r Alexander Laga ende gheinformeert sijnde van sijn goet Leven ende comportement hebben hem ghestelt ende stellen midts desen bailliu deser voornomde prochie ende heerelichede van Zonnebeke bij provisie ende voor den tijdt van drie jaeren naest commende met al sulcke profijtten ende emolumenten als in t'officie van bailliu alhier is competerende midts doende den ghewonnel[icken] eedt in onse handen ende ten voorderen volcommende al t gonne incumbeert ande selve bailliuagie actum desen 25 [novem]bre 1711 onderteekent Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke