Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los7

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1711

Type: Bevestiging door A. Laga van de ontvangst van zijn aanstelling tot baljuw van Zonnebeke door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: A. Laga bevestigt dat hij zijn aanstelling tot baljuw van Zonnebeke ontving [zie BRU-AGSB-Z-Doos9Los7*].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos9Los7 neemt BRU-AGSB-Z-Doos9Los7* over; voor eigennamen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven Kent ontfanghen te hebben sijne commissie van bailliu deser prochie ende heerelickhede van Zonnebeke danof den inhouden hier naervolght van woorde te worde

Wij Patricius abt ende heere van Zonnebeke ons betrauwende op de capaciteijt van S[ieu]r Alexander Laga ende gheinformeert sijnde van sijn goet Leven ende comportement hebben hem ghestelt ende stellen midts desen bailliu deser voornomde prochie ende heerelichede van Zonnebeke bij provisie ende voor den tijdt van drie jaeren naest commende met al sulcke profijtten ende emolumenten als in t'officie van bailliu alhier is competerende midts doende den ghewonnel[icken] eedt in onse handen ende ten voorderen volcommende al t gonne incumbeert ande selve bailliuagie actum desen 25 [novem]bre 1711 onderteekent Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke Toorconden desen 25┬░ [novem]bre 1711

A. Laga

test
[achterkant]

Commissie vande bailliuagie van Zonnebeke 1711