Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1193***

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-12-1757

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "30 xbre 1757" (30/12/1757); "Den 5 oust 1746" (05/08/1746); "8 junij 1737" (08/06/1737); "tsedert 1717"; "5 oust 1746" (05/08/1746); "den 8 junij 1737 ende 9bre 1753" (08/06/1737 en 11/1753); "16 junij 1729" (16/06/1729); "31 oust 1737" (31/08/1737).

Type: Overzicht van betalingen voor leenverhef etc. voor achterlenen van de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: Overzicht van betalingen voor leenverhef etc. voor achterlenen van de heerlijkheid van Klerkshove: het totaal bedraagt 72 pond parisis.

Tekst

test
[voorkant]

relieuen et[ceter]a onder clercxho[ve] die verenne moet goedoen

tleen f.° 1 is vercocht an dheer jan bap[tis]te bossaert die niet heeft betaelt M[emoi]r f.° 3 was oock van jnghel de grijse M[emoi]re tgonne f.° 2 is oock v[er]cocht an[den] sel[ven] bossaert onterf[eniss]e 30 [decem]bre 1757 en[de] betaelt ouer relief en[de] thiende p[ennin]c - 17 lb p[arisis]: 0: 0

f.° 4 Den 5 oust 1746 v[er]heue[n] op mhervr[auwe] w[eduw]e trouzon ontfae[n] relief - 5: 0: 0

f.° 6. 8 junij 1737 v[er]heve[n] bij mijnheere waurans debit relief om difficulteijt debit tjaerelicx recht om de Difficulteijt hij tlee[n] f.° 7 wilt moet passere[n] voor een leen M[emoi]re [In de linkermarge: debit Jaerel[ijcks] tsedert 1717 a 12 s[?]]

tgonne f.° 8 den prop. tontersoucken 5 oust 1746 mijnheer Abt van vormezeele ontfae[n] ouer twee relieue[n] - 20: 0: 0 oock tondersoucke f.° 10

test
[voorkant]

- 42: 0: 0

f.° 11 is v[er]heue[n] geweest de[n] 8 junij 1737 en[de] [novem]bre 1753 op mijnheere de Thibaut p[res]b[ite]re ontfae[n] relieue[n] - 20: 0: 0

12 leen 16 junij 1729 v[er]heue[n] op martinus jacobus willaert dat is voldae[n] tseedert niet gedaen M[emoi]re

13 leen 31 oust 1737 verheue[n] op mijnheere montignij relief - 10: 0: 0

14 leen van mijn heer nauegheer te sien[?] hoe het is M[emoi]re

oock het 15 leen M[emoir]e _______________ 72: 0: 0