Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1429

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Sinte maertins Auende" (10/11/1500); "Den achsten dach van meije" (08/05/1500).

Type: Notities betreffende de kapoenrente van de abdij van Zonnebeke op 15 gemeten grond in het Monniksland te Hooglede en Zonnebeke

Beschrijving: Notities betreffende de kapoenrente op het Monniksland te Hooglede: de abdij ontving op Sint-Maartensavond 15 kapoenen, gebracht op een overdekte wagen met muzikant, en geld voor de wijn en de saus. Deze betaling gebeurde in overeenstemming met het akkoord tussen de abdij en de personen die de abdij erfelijke cijns schuldig zijn voor 15 gemeten grond te Hooglede en onder de heerlijkheid van Zonnebeke. De abdij verlangt dat er een degelijke legger van die cijns gemaakt zou worden, zoals hen beloofd was. Maye Heldecops, echtgenote van Sanders de Vrient, verklaarde al tegenover een aantal religieuzen van de abdij dat zij uit het sterfhuis van haar eerste man ongeveer 2 lijnen land van het Monniksland kreeg, maar dat zij die grond verkocht heeft aan Claeijs van Medelem; hij werd verkocht als zijnde vrij van rente, maar zoals nu blijkt, moet de koper ook meebetalen in de kapoenrente.

Tekst

test
[voorkant]

A[nn]o xvC

Sinte maertins Auende ontfaen bij d[en] handt van gheleijn de bert ende Jan de plets xv capoene[n] vp eene[n] verdecten waghene met eene[n] pipre en[de] iij lib[ras] p[arisis] te wine met iiij g[roten] ter sause xij lib[ras] p[arisis] terde payment van achten ter cause van apointeme[n]ten tussche[n] ons Religues[en] abd en[de] co[n]uent va[n] zu[n]nebeke ontfanghe[n] altoos bij protestacien tot noch ter cause van eruelicke[n] ceinse van xv ghemet[en] lands ligghen[de] Jn hoghelede en[de] ond[er] de heerlichede van zu[n]nebeke vermueghen[de] hoghe Justicie middele en[de] neder wel verstaende als vand[eR] protestacie ons dijnct dat langhe gaet wij begheeren vulmaecte[n] claren legher deghelicke also ons toe ghezeit en[de] belooft was te ghend vp Sinte verle plaetse bij wille[m] spise ende meer andere

test
[voorkant]

Den achsten dach van meije als wij waren te hoghelede Jc dr [doctor?] lonis de curdewanier prioer en[de] Daneel de muelenare Religues[en] Jacob vand[er] gracht en[de] Jan vanden keere ooc Jn ons gheselscip wesen[de] es co[m]men bij onsleide[n] theurer Beliefte een maye heldecops twijf van sanders de vrient nv es ten tijden met Joos hueren zone ende ooc gheleijn de bert Ende voort zo heeft de voors[eijde] maeye voor ons leiden ghekent dat vuten sterfhuse van hueren eersten man zijn co[m]men te deele twee linen lants of daer ontrent vuten mueneken lande twelke capoen Rente ghelt De welke twee linen lants nv ten tijd[en] claeijs van medelem bezittende es en[de] zijn hem v[er]cocht vrij va[n] Renten wesen[de] twelke contrarie es bijd[er] ouderlinghen vand[er] prochie en[de] de ghone daer Jn gheerft zijn Jnd[en] mueneke lant ende behoort ooc capoen Rente te gheldene metten and[er]en

ende Dit heift zo verkent voor onsled[en] voors[eijt] ende heift ooc gheseit dat zoe alle dilige[n]cie daer toe doen zal o[m]me dese twee linen lants wed[er] te distribuerene d[aer] zij behooren en[de] daer zij vut co[m]me[n] zijn eist bij verlaghinghe of bij coope van ghelde ten zegghene van goed[er] lieden of ooc te betalne alle scaden of areeste[n] die hij daer bij zoude[n] mueghe[n] hebbe[n] of ooc ghehat heift