Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1453*

Algemene gegevens

Type: Instemming door het kapittel van Zonnebeke met de intentie van de bisschop van Brugge om bepaalde kapelanijen [te Roeselare] te verenigen

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke heeft in haar kapittelvergadering besloten dat de bisschop van Brugge mag overgaan tot het vereniging van de kapelanijen [te Roeselare] waarvoor hij dit aangewezen vindt.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1453* staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-n1453.

Tekst

test
[voorkant]

Mijn Eerw[eerde] heere den Prelaet ende t'Conuent van sonnebeke capitulariter vergadert sijnde en[de] geleth hebbende op het inhaude deser req[ues]te hebbe[n] geconsenteert soo sij consentere[n] bij desen dat sijn Eerw[eerdicheij]t den Bisschop van Brugge sal vermogen te procedere[n] toe d vnie van alsulcken Capelrijen als de[n] selue[n] sal geradich vinde[n] te[n] fine en dese[n] ge[...o...?] op conditie