Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1142

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-07-1745

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "1744"; "Le 15 janvier 1745" (15/01/1745); "op den 15 jan. 1745" (15/01/1745); "11e Julij 1744" (11/07/1744); "het jaer 1742" (1742); "1743".

Type: Rekening van betalingen door de tiendenpachters te Linsele en Bonduwe voor de jaren 1742-1745

Beschrijving: Rekening betreffende betalingen door de pachters van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Linsele en Bonduwe, de heren Cuveiller en Picavet, betreffende de periode 1742-1745.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Le 7. Julliet 1745 recu en plein payemens de La depoullés 1744 La somme de ... £ 100: 14: 4 et Le 15 janvier 1745 recu pour Le 1.e payement ... £ 101: 5: 8


--------------------------------------- 202: 0: 0 il est marqué aux Livres que Le Sieur cuveiller doit encore ... £ 2: 0: 0 que serront decompté sur ce qu'il a payé a notre decharge aux vicaire de bondues
--- bondues op den 15 jan. 1745 sol[vit] den ontbloot 1744 ... £ 9: 0: 0
--- onze quote in £ 20. frans gelt voor den cappelaen bondues is jaerlijckx Rijsels gelt ... flor. 2: 12 sols: 8 cheijns picavet ontfaen 11e Julij 1744 het jaer 1742 dito met Leverijnghe van best voldoet het jaer verschenen 1743