Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1136

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-09-1743

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Beginnende van daete den 10.en 8.bre 1742" (10/10/1742); "1743".

Type: Kwitantie door Joannes B. Vervist aan Joannes Callewaert, voor de betaling voor nagels

Beschrijving: Joannes B. Vervist verklaart, in naam van zijn moeder, dat hij van Joannes Callewaert de som van 5 pond 11 schelling 6 denier parisis ontving, voor de levering van verscheidene soorten nagels.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

ontfaen bij mij onderschreven vijtter handt van Joannes Callewaert de somme van vijf ponden elf scheele ses deniers parisis ende dat over leverijnghe van dijversche soorten van Naghels Beginnende van daete den 10.en 8.bre 1742 Desen 8.en [septem]bre 1743

Somme 5:11:6

Joannes B. Vervist 1743

bij ordre van Mijn Moeder