Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1137

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in de maent van van 8bre" (10/1742); "inde maent van xbre" (12/1742); "in 8bre" (10/1742); "in xbre" (12/1742).

Type: Rekening van Joris van de Voorde, metselaar, voor werken aan de horstede van de abdij van Zonnebeke die bewoond wordt door Joannes Callewaert

Beschrijving: Joris van de Voorde, metselaar, verklaart dat hij werken uitgevoerd heeft aan de hofstede die bewoond wordt door Joannes Callewaert, en die toebehoort aan de abdij van zonnebeke. De rekening betreft zijn arbeid, die van zijn helper, en zijn materialen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen metsenaer van sijnen stijlle verclaert bij desen ghevrocht t'hebben ter hofstede bewoont door Joannes callewaert competerende d'abdie van zonnebeke ende aldaer ghemaeckt een vierstede in het ovenbeur ende ghevoet ghestaeckt ende gheplaeckt het selve ovenbeur ende aen d'huijsijnghe ende ander noodijghe refectie

hier aen besight sesthien manden calcq tot ses stuijvers de mande met de vrecht comt de somme van - 9-12-0

Jtem noch verbesight vier hondert o..lijm- sche brijcken tot vijfthien stuijvers thondert met de vrecht comt de somme van - 6-0-0

Jtem noch verbesight ses hondert banderoen tot acht stuijvers thondert comt de somme van - 4-16-0

hier aen ghe:emploieert den tijdt van thien daghen eenen metser in de maent van van 8bre tot neghenthien stuijvers daeghs mede begrepen den montcost comt de somme van - 19-0-0

Jtem noch ghevrocht eenen metser inde maent van xbre vijf daeghen tot seventhien stuijvers daeghs mede begrepen den montcost comt de somme van - 8-10-0 ende van het dienen vanden metser den tijdt van seven daghen in 8bre tot twee schellijnghen daeghs mede begrepen den mont cost comt de somme van - 8-8-0 Jtem noch ghevrocht door den diender drie daghen in xbre tot thien stuijvers daeghs mede begrepen den mont cost comt de somme van - 3-0-0

dit werck aldus ghedaen in diversche stonden in de maent van 8bre ende xbre 1742 toorconden als metser dit is tmarcq van Joris van de voorde

test

gevalideert 21 7bre 1743