Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1450*

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-12-1786

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Sedert 20. ougst lestleden" (20/08/1786).

Type: Kwitantie door de onderpastoor van Oostnieuwkerke aan de baljuw van Oostnieuwkerke voor het 'pensioen' voor zijn kapelanij

Beschrijving: Petrus Corneillie, onderpastoor van Oostnieuwkerke, verklaart dat hij van Francois De Clercq, baljuw van Oostnieuwkerke, de som van 13 pond 15 schelling 7 groten Vlaamse munt ontving, voor 4 maanden en 4 dagen 'pensioen' van zijn kapelanij te Oostnieuwkerke.

Opmerking: Dit document bevat 3 kwitanties, BRU-AGSB-Z-1450, BRU-AGSB-Z-1450* en BRU-AGSB-Z-1450**.

Tekst

Deel van
test
[voorkant]

Ontfangen van dito francois De Clercq tot Oostnieuwkercke de Somme van derthien ponden vijfthien schellingen en seven grooten vlaemsch courant geldt over vier maenden vier daegen pensioen van mijne cappelrie In t'voorn[omd]e Oostnieuwkercke Sedert 20. ougst lestleden tot heden Kerstdagh 25. decembre 1786 toor[conde]n Petrus Corneillie onderpastor van nieuwkercke

S[umm]a 13: 15: 7 gr[ooten]