Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1132

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vanden neghenentwintighsten april 1743" (29/04/1743).

Type: Verzoek door de abt van Zonnebeke en de parochie van Oostnieuwkerke aan de Raad van Vlaanderen om een akkoord betreffende het onderhoud van de pastorij en de kerktoren van Oostnieuwkerke [BRU-AGSB-Z-1132**] te homologeren

Beschrijving: De abt en heer van Zonnebeke, en de hoofmannen, pointers en notabelen van de parochie van Oostnieuwkerke, verklaren voor de Raad van Vlaanderen, dat zij op 29/04/1743 een akkoord afsloten betreffende het onderhoud en de herstellingen van de pastorij en de kerktoren [zie BRU-AGSB-Z-1132**], en dat beide partijen nu een procureur aangesteld hebben en verzoeken dat de Raad dit akkoord zou willen homologeren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1132** werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-1132.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[stempel: 1743 Vier S]

Aen hooghe ende moghende heeren mijn heeren vanden raede in vlaenderen

Supplierende verthoonen reverentelijck sijn eerweerdigh- heijt den prelaet ende heere van sonnebeke, mitsgaeders hooft man pointers notable ende ghelande der prochie [iets in de marge] van oostnieuwkercke, dat sij onderlijnghe, nopende het onderhaut reparatien ende restauraetie soo van het huijs pastoreel als den Kercke torre ende desselfs cuijpe, hebben aenghegaen het accort ende transactie vanden neghenentwintighsten april 1743 alhier originelijck

[Alghesien fiat Decetement ut petitus d.o DuBois]

test

ghecought, ende waer toe gherefereert wort, wanof beede de supplianten hebben gheconsenteert in het decretement ende homologatie van diere, ende ten dien effecte, verleent hunne procuraetie op den onderschreven procureur ghelijck te sien is in fine vande selve transactie oorsaecke de supplianten hun keeren tot het hof

Tselve Biddende Believe ghedient te wesen decreterende ende homologuerende de voorghemelde transactie vanden neghenentwintighsten april 1743 t'ordonneren

aen beede partijen van hun daer naer precieselijck te reguleren ende de selve t'achter volghen midtsgaeders aende suppliant danof te consenteren acte condem- naetie in forma twelcke doende etc.a

J? Lernout pr 1743

BRU-AGSB-Z-1132

Transactie met de prochie van oostnieuwker[cke] nopende het huijs pastoreel ende Thoren vanden Jaere 1743

n┬░ 11