Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1153*

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-04-1747

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baefmisse 1743" (01/10/1743); "den baefmisse 1744" (01/10/1743); "den baefmisse 1745" (01/10/1743); "den baefmisse 1746" (01/10/1746); "in date 19 xbre 1746" (19/12/1746).

Type: Rekening tussen de abdij van Zonnebeke en Jo[ann]es Callewart

Beschrijving: Rekening tussen de abdij van Zonnebeke en Jo[ann]es Callewart.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekeninghe tusschen d'abdije van zonnebeke ter eender zijde ende Jo[ann]es Callewart ter aendere

alvooren over restat van het Jaer verschenen baefmisse 1743 - 23 lb: 4: 6 over den baefmisse 1744 - 48: 0: 0 over den baefmisse 1745 - 48: 0: 0 over den baefmisse 1746 - 48: 0: 0


----------------------------------- t'saemen - 167: 4: 6 waer jeghens doet betaelijnghe met de prijsie vande alle mes Zole ende Zaet volghens prijsie van planteLeir? in date 19 [decem]bre 1746 bedr[aeght] - 67 lb: 12: 0 Jtem met 3/4 vanden thiende penninck t'onser ontLastijnghe betaelt bedr. in Leegh gelt - 4: 13 Jtem over daegheuren tot de refectie betaelt bij acquijt - 1: 4: 0 Jtem over een half Jaer van moderatie hem toegestaen over het verlies vande beesten - 24: 0: 0
------------------------------------------ de betaelijnghe bedr[aeght] - 97: 9: 0

afgetrocken alle betaelijnghen vande schult soude Callewaert aende abdije nogh schuldigh blijven negensestigh ponden vijfthien s ende ses deniers. die hij heeft over gestelt aende abdije om te recouvreren [regel onleesbaar door gaten] aen dito callewaert schuldigh is aldus gerekent onder alle behoorlijcke protestatie desen 4 april 1747

J pab[tis]te Calleweert

167: 4: 6 97: 9: 0


--------- 69: 15: 6
--------- 167: 4: 6

test

Rekeninghe met Jo[ann]es Caelewaert 4 april 1747