Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1153

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "10 Jan. 1745" (10/01/1745); "1743"; "1744"; "1745"; "1746".

Type: Rekening tussen de abdij van Zonnebeke en Callewaert

Beschrijving: Rekening tussen de abdij van Zonnebeke en Callewaert.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De prysie vande hout vette inden mesput soo vande koeyen als peirden smoorhoop haele ende bauw? inde putten Sole ende Laet 93 roeden mesielioen 135 roeden met schietLoof de groene ende drooghe taille snouck d[aerinne] begrepen de eeken Zaeden s'afgaendens queeck prijs inden Loghtinck afgetrocken 650 ameLoosen van staenden Laetprys bedraeght - 67 lb: 12 s: 0 10 Jan[uari] 1745 ontfaen caelewaert in gelde op het Jaer verschenen 1743 - 19 lb: 12 ende overbetaelt op de prijsie - 5 lb: 3: 6


--------------------------------------------------- 24: 15: 6

1744 - 48 lb - 48 te corrigeren 1745 – 48 14: 15: 6 --------------- 1746 – 48 33: 4: 6


----------- 144 33: 4: 6
----------- Schult - 177: 4: 6 prysie - 67: 12: 0
----------- 109: 12: 6 177: 4

177: 4: 6 67: 12: 0


----------- 109: 12: 6

48: 0: 0 24: 15: 6


----------- 23: 4: 6

test

afgetrocken de prysie van schult bedraegende - 177: 4: 6 ende de prijsie bedraeght- 67: 12: 0 dus blijck dat


----------------------------------------- callewaert d[e]b[e]t 109 lb: 12 ...: 6 welcken Joseph Casier aenneempt te betaelen soo datt hij aende voorseijde callewaert maer en moet volgen 33 lb: 14: 6