Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1348

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1774

Type: Vraag van de abt van Zonnebeke om juridisch advies betreffende het recht van de universiteit van Leuven om zomaar beneficies onder zijn patronaat te belasten

Beschrijving: Uiteenzetting van een probleem, in verband waarmee juridisch advies gevraagd wordt: de abt van Zonnebeke kan een aantal beneficies geven 1° de reguliere pastorijen van Zonnebeke en Oostnieuwkerke, 2° de seculiere pastorijen van Roeselare en Beselare, en 3° enkele 'beneficia simplicia' te Zonnebeke, Beselare en Roeselare. Abt H. Nuitten van Zonnebeke vraagt zich nu af of de universiteit van Leuven nu zomaar deze beneficies kan 'belasten' (aan iemand van hun keuze geven)?

Opmerking: Vermoedelijk kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Casus expositio

1.° den prelaet van d'abdije van Zonnebeke heeft 1.° twee reguliere pastorien weghtegeven Zonnebeke ende Oostnieuwkercke die altijdt tot nu toe door de Religieusen van d'Abdije bedient hebben geweest

2.° hij prelaet is 2.° patroon van twee pastorien Rousselaere ende Becelaere bedient door weirelijcke priesters

3.° hij prelaet heeft 3.° weghtegeven verscheijde beneficia simplicia voor eerst een tot Zonnebeke en een tot Becelaere maer die van geen ofte seer weijnigh inkomen sijn nochtans erkent als waere beneficien mits sij nu verscheijde mael gedient hebben om permutatien met andere beneficien pastorien te doen ten tweeden heeft hij prelaet gehadt weghetegeven tot Rousselaere voor desen ten minsten ses beneficia maer die nu wettelijck geunieert maer meer drije en sijn en door den prelaet gegeven worden aen de twee heeren Capelaenen en aen den geestelijcken Coster tot Rousselaere tgene hun dient als een deel van hunne portie of Competentie

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1348 [voorkant]

quaeritur of den voorgenoemden prelaet genoeghsaeme beneficien weghtegeven heeft om te konnen door die van Loven aggraviert worden gelijck sij actuelijck doen en hier door de pastorien van Becelaere nemen tgene men peijst en gelooft niyt van te vooren geschiet te sijn desen 20 februarij 1774

h. Nuitten abt van Zonnebeke